GARANTIE EN SERVICE

Schippers Meubelen is erkend door de Centrale Branchevereniging Wonen.

Garanties van CbW-erkend

  1. 3 jaar (afbouwende) productgarantie
  2. Veilig (aan)betalen*
  3. Onpartijdige klachtenafhandeling. Mocht u ooit een klacht hebben, dan is er de onafhankelijke Geschillencommissie Wonen.

* Gaat een CbW-erkende winkel failliet, dan heeft u recht op een vervangende koop. Het aanbetalingsbedrag wordt dan in mindering gebracht met een maximum van 25%.

Zie voor de exacte voorwaarden de CbW website: www.CbW-erkend.nl

ALL IN HOUSE

All in house is 3 of 5 jaar aanvullende service en garantie.
Zie www.allinhouse.nl

SERVICE

Heeft u -ondanks onze voorzorgsmaatregelen- toch een klacht over het geleverde meubel, dan kunt u contact opnemen met onze afdeling service: tel 0591 - 63 40 40. Wij streven naar een zo vlot mogelijke afhandeling hiervan.